วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Amway thailand

แอมเวย์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 สำนักงานใหญ่แห่งแรก ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ คลองตัน กรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่ 700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานเพียง 10 คน โดยมีผลิตภัณฑ์แอมเวย์เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพียง 7 ชนิดเท่านั้นด้วยความเจริญเติบโตขององค์กร ในปี 2535 แอมเวย์ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มายัง
ถนนรามคำแหง และขยายพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ให้บริการรวมกว่า 9,440 ตารางเมตร ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมา แอมเวย์ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างน่าภาคภูมิใจ ด้วยความกระตือรือร้นและความขยันขันแข็งของนักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศ

และการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณภาพจากสำนักงานใหญ่ของแอมเวย์ในสหรัฐอเมริกา
แอมเวย์ประเทศไทยเริ่มต้นกิจการในปี 2530 ด้วยยอดจำหน่ายปีแรกเพียง 61 ล้านบาทและได้พัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันมียอดจำหน่ายต่อปีสูงถึงกว่า 9 พันล้านบาท
มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายแบบบุคคลต่อบุคคลมากกว่า 100 ชนิด รวมกว่า 500 รายการ
จ่ายผลตอบแทนแก่นักธุรกิจแอมเวย์ทั่วประเทศมากกว่า 22,540 ล้านบาทในระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา
มีคลังสินค้าและแอมเวย์ ช็อป รวม 40 แห่งทั่วประเทศ
มีการเพิ่มศักยภาพการให้บริการนักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และระบบตอบรับอัตโนมัติ
มีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพอย่างต่อเนื่องกว่า 300,000 รหัส
มีสมาชิกผู้ซื้อสินค้าใช้และต่ออายุสมาชิกภาพอย่างต่อเนื่องอีก 440,000 รหัส
ชำระภาษีคืนแก่รัฐบาลอย่างถูกต้องตลอด 19 ปีที่ผ่านมากกว่า 13,283 ล้านบาท หลังจากพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2545 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และได้รับการรับรองทะเบียนตามหนังสือ สคบ. ลงวันที่ 27 กันยายน 2545 เป็นที่เรียบร้อย แอมเวย์ดำเนินธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ด้วยแผนธุรกิจที่ยุติธรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยหรือ TDSA: Thai Direct Selling Association ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก WFDSA : World Federation Direct Selling Associations มาตั้งแต่ปี 2531 เพื่อร่วมกันกับสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยอื่น ๆ พัฒนาธุรกิจขายตรงให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: