วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ความคุ้มค่า กับ Amway

ผู้บริโภครายใหม่มักให้ความสนใจกับราคาของผลิตภัณฑ์แอมเวย์เป็นพิเศษอยู่เสมอ
และคิดว่าสินค้าที่มาจากการขายตรงอาจจะมีคุณภาพด้อยกว่าสินค้าที่มีจำหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้า ที่มีจำนวนมากมายหลากหลาย อีกทั้งยังเสนอราคาที่ถูกกว่า
สำหรับแอมเวย์เองแล้วไม่ได้ยึดถือเรื่องการแข่งขันด้านราคากับสินค้าที่จำหน่ายตาม
ท้องตลาดเลยแม้แต่น้อย และได้ยึดถือแนวทางนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2493 เพราะแอมเวย์
์มุ่งเน้นการแข่งขันของ "คุณภาพ"ที่อยู่ภายในสินค้าเป็นสำคัญมากกว่าการเสนอสินค้า
ราคาถูกซึ่งด้อยต้นทุนและคุณภาพ

ซึ่งพันธะสัญญานี้เองเป็นสิ่งที่สะท้อนซึ่งการมุ่งวิจัยและพัฒนาอันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์
คุณภาพภายใต้ชื่อแอมเวย์ และด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คุณจะสามารถมั่นใจในคุณภาพและ
สามารถบอกต่อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ได้อย่างมั่นใจ
แอมเวย์มีอาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนา โรงงานผลิตและคลังสินค้า ห้องปฏิบัติการทดลอง
57 ห้อง บนพื้นที่ 155,000 ตารางฟุต
มีนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการวิจัยและพัฒนาไปจนถึง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรวมกว่า 500 คน
แอมเวย์ยังมีฝ่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่เมืองบูเอน่า พาร์ค
รัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งฟาร์มชีวภาพเพื่อเพาะปลูกพืช
ในการเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
นิวทริไลท์ ที่สหรัฐอเมริกา แม็กซิโกและบราซิล และยังเป็นเจ้าของโรงแรมแอมเวย์ แกรนด์ พลาซ่า ในเมือง
แกรนด์ แรพิดส์ รัฐมิชิแกนด้วยแอมเวย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่งทั่วโลกเพื่อค้นคว้าวิจัย
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรงงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันวิจัยของแอมเวย์ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย
ระบบบำบัดน้ำที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อคืนน้ำที่บริสุทธิ์ให้กับธรรมชาติ
แอมเวย์ได้ทำการจดสิทธิบัตรจากการค้นคว้าทดลองใหม่ๆ มากกว่า 450 สิทธิบัตรจากทั่วโลก
และยังมีสิทธิบัตรระหว่างการพิจารณาอีกไม่ต่ำกว่า 250 สิทธิบัตรนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นว่าแอมเวย์มีความพยายามในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพอย่างแท้จริงและมุ่งมั่น โดยไม่คำนึงว่า
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวในในท้องตลาดจะใช้ส่วนผสมเพื่อประหยัดต้นทุนและมุ่งสู่กำไรสูงสุดเพียงใด เพราะแอมเวย์ยินดีจะแข่งขันใน
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่าราคาเพื่อเสนอสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา จากการทดลองต่างๆ ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเงิน
ทุกบาทที่ลูกค้าของเราจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่แอมเวย์ภาคภูมิใจ เพื่อให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่เดินเข้าไปพบลูกค้ามีความมั่นใจว่าลูกค้าจะเกิด
ความพึงพอใจอันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจขายตรงที่มุ่งเน้นการบริการและความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล และที่สำคัญคือ สินค้าของ
แอมเวย์ทุกชิ้น รับประกับความพอใจ

แอมเวย์ยืนหยัดมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคาใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ (My health)
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเรือนร่าง (My self)
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับบ้าน (My home)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพอร์เซอนอล ช็อปเปอร์ส แค็ตตาล็อก* (Personal Shoppers' Catalog)

ไม่มีความคิดเห็น: